สมัครเข้าร่วม AWS Lift กับทาง SiS Distribution

โครงการ AWS Lift คือโครงการที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถทำ Digital Transformation บนบริการ Cloud ของ AWS ได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น และช่วยให้ธุรกิจ IT สามารถปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาสู่ผู้ให้บริการ Managed Services สำหรับ AWS ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ฟรี eBook: The Digital Experience Playbook (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัล (Digital Experience) ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับมูลค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรควรระวังคือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอาจนำมาซึ่งความซับซ้อนของระบบสารสนเทศ ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ความพร้อมใช้งาน และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Digital Experience

ฟรี eBook: กลยุทธ์ AIOps สำหรับภาคการธนาคาร (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

ภาคการธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานของ OpenText พบว่า 80% ของธนาคาร “ตระหนักเป็นอย่างดี (Highly Aware)” ถึงประโยชน์ที่ AI มอบให้ อย่างไรก็ตาม AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่หลายๆ คนคิด การใช้ AI จึงเป็นแผนการระยะยาวและต้องมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Dynatrace CISO Report 2023 (ฉบับภาษาไทย)

หลายองค์กรทั่วโลกต่างเริ่มนำหลักการ DevSecOps มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย หลักปฏิบัตินี้ผสานความร่วมมือระหว่างทีมนักพัฒนา ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทีมปฏิบัติการ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบแอปพลิเคชันที่มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์

[ดาวน์โหลด E-book ฟรี] เลี่ยงกับดักความล้มเหลวการปฏิรูปทางดิจิทัล

เมื่อธุรกิจต่างลงทุนมหาศาลกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำ Digital Transformation เพื่อให้ก้าวล้ำไปข้างหน้าได้ไวขึ้น ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอยู่นำหน้าเหนือคู่แข่ง…    ทว่ากลับต้องเผชิญกับความจริงที่ทำใจรับได้ยาก นั่นคือ ความล้มเหลวไม่เป็นท่า

Splunk และ AWS ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา How you can leverage AI/ML with Splunk & AWS to improve Customer Experience [27 มิ.ย. 2023 – 12.00น. ณ โรงแรม St.Regis]

Splunk & AWS Event How you can leverage AI/ML with Splunk & AWS to improve Customer Experience 27 June | 12.00pm – 5.00pm | The St. Regis Bangkok – Astor 1 ในการดำเนินธุรกิจระดับองค์กรทุกวันนี้ Cloud ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้ว การมาของ COVID-19 ได้เป็นบทพิสูจน์ที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจสู่ดิจิทัล โดยมีการคาดการณ์ว่ากว่า 55% ของระบบงานภายในธุรกิจองค์กรจะเกิดขึ้นบน Cloud ภายใน 12 เดือนนับถัดจากนี้ ในขณะที่ Cloud นั้นสามารถช่วยให้ธุรกิจองค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเสริมความสามารถให้กับธุรกิจได้ด้วยบริการที่หลากหลายเพื่อเร่งสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและการเติบโตได้ แต่ธุรกิจองค์กรก็ยังจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบนระบบดิจิทัลเหล่านี้อย่างทันที และตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานที่เผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ดี เพื่อก้าวสู่การเดินทางบนเส้นทางของ Cloud ในขั้นถัดไป เราขอเชิญคุณมาร่วมงานสัมมนากับเราและเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้: แนะนำความสามารถด้าน…

Splunk และ AWS ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา How you can leverage AI/ML with Splunk & AWS to improve Customer Experience [27 มิ.ย. 2023 – 12.00น. ณ โรงแรม St.Regis]

Splunk & AWS Event How you can leverage AI/ML with Splunk & AWS to improve Customer Experience 27 June | 12.00pm – 5.00pm | The St. Regis Bangkok – Astor 1 ในการดำเนินธุรกิจระดับองค์กรทุกวันนี้ Cloud ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้ว การมาของ COVID-19 ได้เป็นบทพิสูจน์ที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจสู่ดิจิทัล โดยมีการคาดการณ์ว่ากว่า 55% ของระบบงานภายในธุรกิจองค์กรจะเกิดขึ้นบน Cloud ภายใน 12 เดือนนับถัดจากนี้ ในขณะที่ Cloud นั้นสามารถช่วยให้ธุรกิจองค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเสริมความสามารถให้กับธุรกิจได้ด้วยบริการที่หลากหลายเพื่อเร่งสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและการเติบโตได้ แต่ธุรกิจองค์กรก็ยังจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบนระบบดิจิทัลเหล่านี้อย่างทันที และตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานที่เผชิญกับประสบการณ์ที่ไม่ดี เพื่อก้าวสู่การเดินทางบนเส้นทางของ Cloud ในขั้นถัดไป เราขอเชิญคุณมาร่วมงานสัมมนากับเราและเรียนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี้: แนะนำความสามารถด้าน…

[Free Download] รายงาน Adobe Digital Trends 2023

รายงาน Adobe Digital Trends 2023 เราวิเคราะห์คำตอบจากนักการตลาดและทีม CX กว่า 9,000 คนทั่วโลกเพื่อสร้างเป็นรายงานเทรนด์ดิจิทัลฉบับล่าสุดที่ทุกคนรอคอยในปีนี้ อ่านรายงาน Adobe Digital Trends ประจำปี 2023 และประจักษ์ว่าธุรกิจเทรนด์ดิจิทัลชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งใด และเหตุใดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกส่วนของธุรกิจของคุณจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปี 2023 รายงานฉบับนี้ได้ทำการสำรวจนักการตลาดฝั่งลูกค้ากว่า 6,724 ราย และผู้บริหารบริษัทเอเจนซีโฆษณา, บริษัทที่ปรึกษา และผู้ให้บริการเทคโนโลยี/บริการด้านการตลาดอีก 3,888 ราย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ สถานะของประสบการณ์ดิจิทัล สรุปถึงความคาดหวังของผู้บริหาร, ฝ่ายการตลาด และลูกค้า มองไปข้างหน้า แล้วมุ่งสู่อนาคต สรุปถึงแนวทางการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของธุรกิจ ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสม สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล ปรับโฉมความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปแนวโน้มในปัจจุบันของการส่งมอบประสบการณ์แบบ Personalization สร้างเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านความสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด โอบรับพลังแห่งการค้นพบ สรุปถึงแนวโน้มและความสนใจที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการตลาดในแต่ละรูปแบบ รายงานฉบับนี้ได้มีการสรุปผลการสำรวจ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ที่แบรนด์ควรนำไปปรับใช้ในปีนี้ 5 ประการ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย และเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลสำหรับปีนี้และปีถัดๆ ไป ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม…