รายงาน Adobe Digital Trends 2023

เราวิเคราะห์คำตอบจากนักการตลาดและทีม CX กว่า 9,000 คนทั่วโลกเพื่อสร้างเป็นรายงานเทรนด์ดิจิทัลฉบับล่าสุดที่ทุกคนรอคอยในปีนี้

อ่านรายงาน Adobe Digital Trends ประจำปี 2023 และประจักษ์ว่าธุรกิจเทรนด์ดิจิทัลชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งใด และเหตุใดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกส่วนของธุรกิจของคุณจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปี 2023

รายงานฉบับนี้ได้ทำการสำรวจนักการตลาดฝั่งลูกค้ากว่า 6,724 ราย และผู้บริหารบริษัทเอเจนซีโฆษณา, บริษัทที่ปรึกษา และผู้ให้บริการเทคโนโลยี/บริการด้านการตลาดอีก 3,888 ราย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่

  • สถานะของประสบการณ์ดิจิทัล สรุปถึงความคาดหวังของผู้บริหาร, ฝ่ายการตลาด และลูกค้า
  • มองไปข้างหน้า แล้วมุ่งสู่อนาคต สรุปถึงแนวทางการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของธุรกิจ
  • ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสม สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล
  • ปรับโฉมความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปแนวโน้มในปัจจุบันของการส่งมอบประสบการณ์แบบ Personalization
  • สร้างเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านความสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด
  • โอบรับพลังแห่งการค้นพบ สรุปถึงแนวโน้มและความสนใจที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการตลาดในแต่ละรูปแบบ

รายงานฉบับนี้ได้มีการสรุปผลการสำรวจ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ที่แบรนด์ควรนำไปปรับใช้ในปีนี้ 5 ประการ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย และเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลสำหรับปีนี้และปีถัดๆ ไป

ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับภาษาไทยได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย