ฟรี eBook: The Digital Experience Playbook (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัล (Digital Experience) ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับมูลค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรควรระวังคือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอาจนำมาซึ่งความซับซ้อนของระบบสารสนเทศ ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ความพร้อมใช้งาน และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Digital Experience

การทำ Digital Experience Monitoring (DEM) อย่างถูกวิธีจะช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการยกระดับ Digital Experience ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมูลค่าทางธุรกิจ

Dynatrace ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Observability, AI, Automation และ Application Security แบบบูรณาการ จึงได้ออก eBook ฉบับแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเรื่อง “The Digital Experience Playbook: วิธีขับเคลื่อนมูลค่าทางธุรกิจผ่าน DEM” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและจัดการกับปัญหาด้าน Digital Experience รวมถึงเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

eBook ฉบับนี้มีความยาว 20 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • บทนำ – การใช้ประโยชน์จาก Digital Experience เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าทางธุรกิจ
  • บทที่ 1 – เหตุใด Digital Experience จึงสำคัญสำหรับทีม
  • บทที่ 2 – แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำกลยุทธ์ Digital Experience ไปใช้
  • บทที่ 3 – วิธีวัดประสบการณ์ดิจิทัลด้วย Digital Experience Monitoring (DEM)
  • บทที่ 4 – การขยาย DEM ในสภาพแวดล้อมของคุณ
  • บทที่ 5 – การเชื่อมโยงประสบการณ์ดิจิทัลเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  • บทที่ 6 – ผลกระทบของ Digital Experience ต่อธุรกิจ
  • บทสรุป – DEM เป็นสิ่งสำคัญ

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด eBook (PDF) ได้ฟรีด้านขวามือ