สมัครเข้าร่วม AWS Lift กับทาง SiS Distribution

โครงการ AWS Lift คืออะไร?

โครงการ AWS Lift คือโครงการที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ สามารถทำ Digital Transformation บนบริการ Cloud ของ AWS ได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น และช่วยให้ธุรกิจ IT สามารถปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาสู่ผู้ให้บริการ Managed Services สำหรับ AWS ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

ภายในโครงการดังกล่าว จะมีการสนับสนุน AWS Promotional Credits ซึ่งเป็น Credit สำหรับการใช้งานบริการต่างๆ บน AWS ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 750USD หรือประมาณ 27,000 บาท และรวมกันสูงสุดถึง 83,500USD หรือประมาณ 3,000,000 บาทเลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้ โครงการ AWS Lift จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจองค์กรที่มีความสนใจในการใช้งานบริการ Cloud จาก AWS สำหรับการใช้งานในธุรกิจ, ธุรกิจ SI และ Software House ที่ต้องการเริ่มต้นนำบริการ Cloud จาก AWS ไปให้บริการแก่ลูกค้าของตนเอง และธุรกิจใดๆ ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน AWS โดยมี AWS Promotional Credits สำหรับสนับสนุนการเรียนรู้และการสอบ Certificate

AWS Lift เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ โดยสิทธิ์ในการรับ AWS Promotion Credits จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากกระบวนการสมัครแล้วเสร็จจนได้รับการยืนยันจาก AWS

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม AWS Lift

  1. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียน โดยมี Email Domain และ Website ของบริษัท (ไม่สามารถใช้ Free Email ได้)
  2. มีการใช้งาน AWS คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 750USD เมื่อนับย้อนหลังไป 90 วันก่อนการลงทะเบียน
  3. ถ้าหากเคยมีการรับสิทธิ์ใช้งาน AWS Promotional Credits ในโครงการอื่นๆ มาก่อน ต้องมีการใช้งานไม่เกินกว่า 500USD เมื่อนับย้อนหลังไป 12 เดือนก่อนการลงทะเบียน
  4. ต้องลงทะเบียนจนได้รับ Email ยืนยันจากทาง AWS และ SiS ก่อนจึงสามารถเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการและรับ AWS Promotional Credits ตามเงื่อนไขได้
  5. เมื่อได้รับ Email ยืนยันแล้ว ต้องมีการใช้งาน AWS เป็นค่าใช้จ่าย 1USD ภายใน 90 วันเพื่อรับ AWS Promotional Credits ชุดแรกมูลค่า 750USD เพื่อที่จะสามารถรับสิทธิ์ทั้งหมดที่เหลือได้ในการใช้งาน AWS เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับ Email ยืนยัน
  6. หนึ่งบริษัทสามารถรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับ AWS Promotional Credits ในโครงการ AWS Lift

การรับ AWS Promotional Credits ในโครงการ AWS Lift จะแบ่งออกเป็น 7 ขั้นด้วยกัน โดยการรับสิทธิ์ในขั้นที่ 1 นั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใช้งาน AWS อย่างน้อย 1USD ก่อน

ส่วนการรับสิทธิ์ในขั้นที่ 2-6 นั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการใช้ AWS Promotional Credits ก่อนหน้าหมด และใช้งาน AWS ต่อเนื่องจนถึงค่าใช้จ่ายที่ระบุ

ส่วนการรับสิทธิ์ในขั้นที่ 7 นั้น จะต้องมีการใช้ AWS Promotional Credits ก่อนหน้าหมด และใช้งาน AWS ต่อเนื่องจนถึงค่าใช้จ่ายที่ระบุ รวมถึงติดต่อทีมงาน AWS เพื่อเข้าร่วมการทำ Well Architected Review สำหรับวิเคราะห์และปรับปรุงสถาปัตยกรรมการใช้งาน Cloud ให้เหมาะสมเสียก่อน จึงจะสามารถรับ AWS Promotional Credits มูลค่า 50,000USD ได้

 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ AWS Lift กับทาง SiS Distribution

SiS Distribution ในฐานะของ Distributor อย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวของ AWS ในประเทศไทย สามารถช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในการใช้งาน AWS และการเข้าร่วมโครงการ AWS Lift ได้ดังนี้

  1. ช่วยตรวจสอบข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการสมัคร และประสานงานกับทีมงาน AWS เพื่อเข้าร่วมโครงการ AWS Lift ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
  2. สำหรับธุรกิจ IT สามารถสมัครเป็นพันธมิตรกับ SiS Distribution เพื่อทำการออกใบเสร็จสำหรับธุรกิจในทุกๆ การใช้งานกับ SiS Distribution เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาในการใช้งาน AWS
  3. สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถทำการออกใบเสร็จสำหรับธุรกิจในทุกๆ การใช้งานผ่านทางพันธมิตรของ SiS Distribution และ AWS เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาในการใช้งาน AWS

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ AWS Lift กับทาง SiS Distribution

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AWS Lift กับทาง SiS Distribution สามารถทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อให้ทางทีมงาน SiS Distribution ประสานงานนำธุรกิจของท่านเข้าร่วมโครงการได้ทันที