ฟรี eBook: กลยุทธ์ AIOps สำหรับภาคการธนาคาร (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

ภาคการธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานของ OpenText พบว่า 80% ของธนาคาร “ตระหนักเป็นอย่างดี (Highly Aware)” ถึงประโยชน์ที่ AI มอบให้ อย่างไรก็ตาม AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่หลายๆ คนคิด การใช้ AI จึงเป็นแผนการระยะยาวและต้องมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง