ฟรี eBook: The Digital Experience Playbook (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัล (Digital Experience) ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับมูลค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรควรระวังคือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอาจนำมาซึ่งความซับซ้อนของระบบสารสนเทศ ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ความพร้อมใช้งาน และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Digital Experience

ฟรี eBook: กลยุทธ์ AIOps สำหรับภาคการธนาคาร (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

ภาคการธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานของ OpenText พบว่า 80% ของธนาคาร “ตระหนักเป็นอย่างดี (Highly Aware)” ถึงประโยชน์ที่ AI มอบให้ อย่างไรก็ตาม AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่หลายๆ คนคิด การใช้ AI จึงเป็นแผนการระยะยาวและต้องมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Dynatrace CISO Report 2023 (ฉบับภาษาไทย)

หลายองค์กรทั่วโลกต่างเริ่มนำหลักการ DevSecOps มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย หลักปฏิบัตินี้ผสานความร่วมมือระหว่างทีมนักพัฒนา ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทีมปฏิบัติการ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบแอปพลิเคชันที่มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์

[ดาวน์โหลด E-book ฟรี] เลี่ยงกับดักความล้มเหลวการปฏิรูปทางดิจิทัล

เมื่อธุรกิจต่างลงทุนมหาศาลกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำ Digital Transformation เพื่อให้ก้าวล้ำไปข้างหน้าได้ไวขึ้น ดำเนินการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอยู่นำหน้าเหนือคู่แข่ง…    ทว่ากลับต้องเผชิญกับความจริงที่ทำใจรับได้ยาก นั่นคือ ความล้มเหลวไม่เป็นท่า

[Free Download] รายงาน Adobe Digital Trends 2023

รายงาน Adobe Digital Trends 2023 เราวิเคราะห์คำตอบจากนักการตลาดและทีม CX กว่า 9,000 คนทั่วโลกเพื่อสร้างเป็นรายงานเทรนด์ดิจิทัลฉบับล่าสุดที่ทุกคนรอคอยในปีนี้ อ่านรายงาน Adobe Digital Trends ประจำปี 2023 และประจักษ์ว่าธุรกิจเทรนด์ดิจิทัลชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งใด และเหตุใดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกส่วนของธุรกิจของคุณจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปี 2023 รายงานฉบับนี้ได้ทำการสำรวจนักการตลาดฝั่งลูกค้ากว่า 6,724 ราย และผู้บริหารบริษัทเอเจนซีโฆษณา, บริษัทที่ปรึกษา และผู้ให้บริการเทคโนโลยี/บริการด้านการตลาดอีก 3,888 ราย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ สถานะของประสบการณ์ดิจิทัล สรุปถึงความคาดหวังของผู้บริหาร, ฝ่ายการตลาด และลูกค้า มองไปข้างหน้า แล้วมุ่งสู่อนาคต สรุปถึงแนวทางการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของธุรกิจ ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสม สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล ปรับโฉมความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปแนวโน้มในปัจจุบันของการส่งมอบประสบการณ์แบบ Personalization สร้างเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านความสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด โอบรับพลังแห่งการค้นพบ สรุปถึงแนวโน้มและความสนใจที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการตลาดในแต่ละรูปแบบ รายงานฉบับนี้ได้มีการสรุปผลการสำรวจ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ที่แบรนด์ควรนำไปปรับใช้ในปีนี้ 5 ประการ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย และเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลสำหรับปีนี้และปีถัดๆ ไป ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม…

Personalization at Scale: นำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าและธุรกิจได้รับจากประสบการณ์ที่เป็นเลิศ

Personalization at Scale: นำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าและธุรกิจได้รับจากประสบการณ์ที่เป็นเลิศ ผลการศึกษาฉบับล่าสุดหัวข้อ Personalization at Scale: นำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าและธุรกิจได้รับจากประสบการณ์ที่เป็นเลิศจัดทำโดย Forrester Consulting, Adobe-commissioned เป็นการศึกษาล่าสุดที่สำรวจประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการมอบประสบการณ์ Personalization ตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ผลการศึกษา Personalization at Scale ของเราแสดงให้เห็นว่าเหตุใดประสบการณ์เฉพาะบุคคลจึงมีความสำคัญ เรามอบหมายให้ Forrester Consulting ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการประสบการณ์ Personalization ที่ลูกค้าต้องการในปัจจุบันรวมทั้งนำเสนอวิธีการที่ธุรกิจสามารถปรับขนาดเพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าแต่ละรายที่ได้รับบริการ เราสำรวจลูกค้า B2C และ B2B และผู้นำธุรกิจหลายพันรายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เหล่านี้ การวิจัยของ Forrester แสดงให้เห็นสิ่งที่ธุรกิจต้องพิจารณาเมื่อสร้างกลยุทธ์การปรับให้เป็น hyper personalization ได้แก่: Personalization at scale คืออะไร และจะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและธุรกิจได้อย่างไร? อะไรคืออุปสรรคที่กีดขวางทางไปสู่ความสำเร็จใดที่พบได้บ่อยที่สุด ความสามารถใดที่มีความสำคัญต่อการสร้างความต่อเนื่องให้กับกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ personalization at scale อะไรคือปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการสร้างประสบการณ์ personalization at scale ให้รองรับได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดาวน์โหลด Whitepaper ฟรี: การสร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับ Smart Healthcare

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งในหน้าสื่อเกี่ยวกับธุรกิจคือการที่โรคระบาดโควิด 19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วน คำพูดเหล่านี้จริง ทว่าแม้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ

ฟรี eBook: Building a Virtual SOC with Cortex โดย Palo Alto Networks

เป็นที่ทราบกันดีว่าภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบันทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แฮ็กเกอร์ต่างใช้เทคนิคแพรวพราวในการหลบเลี่ยงการตรวจจับ ซ่อนพราง และแทรกซึมเข้าไปในองค์กร เพื่อขโมยข้อมูลความลับ ขัดขวางการดำเนินธุรกิจ หรือปล่อย Ransomware เพื่อเรียกค่าไถ่ องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งจึงวางระบบ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ระบบ SOC จัดได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่มีทักษะและลงทุนสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับหลายๆ องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่จำกัด

ดาวน์โหลด Whitepaper ฟรี: 5 องค์ประกอบจำเป็นสำหรับสมาร์ทซิตี้แห่งอนาคต

โลกกำลังเข้าสู่ยุคของเมืองขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติโดยธนาคารโลก มากกว่าครึ่งของประชากรของโลกอาศัยอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ในปี 2018 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ใน 3 ภายในปี 2050 จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นทั่วโลกจะเริ่มเปิดรับแนวคิดของสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่ประยุกต์ ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเมืองที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยมากกว่า