ฟรี eBook: The Digital Experience Playbook (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายองค์กรต่างตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัล (Digital Experience) ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับมูลค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรควรระวังคือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอาจนำมาซึ่งความซับซ้อนของระบบสารสนเทศ ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ความพร้อมใช้งาน และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Digital Experience

ฟรี eBook: กลยุทธ์ AIOps สำหรับภาคการธนาคาร (ฉบับภาษาไทย) โดย Dynatrace

ภาคการธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานของ OpenText พบว่า 80% ของธนาคาร “ตระหนักเป็นอย่างดี (Highly Aware)” ถึงประโยชน์ที่ AI มอบให้ อย่างไรก็ตาม AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่หลายๆ คนคิด การใช้ AI จึงเป็นแผนการระยะยาวและต้องมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Dynatrace CISO Report 2023 (ฉบับภาษาไทย)

หลายองค์กรทั่วโลกต่างเริ่มนำหลักการ DevSecOps มาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย หลักปฏิบัตินี้ผสานความร่วมมือระหว่างทีมนักพัฒนา ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทีมปฏิบัติการ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบแอปพลิเคชันที่มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์