ฟรี eBook: กลยุทธ์ AIOps สำหรับภาคการธนาคาร (ฉบับภาษาไทย)

ภาคการธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จากรายงานของ OpenText พบว่า 80% ของธนาคาร “ตระหนักเป็นอย่างดี (Highly Aware)” ถึงประโยชน์ที่ AI มอบให้ อย่างไรก็ตาม AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่หลายๆ คนคิด การใช้ AI จึงเป็นแผนการระยะยาวและต้องมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในเทคโนโลยียอดนิยมด้าน AI ที่หลายองค์กรเริ่มนำเข้ามาใช้กันแล้ว คือ AIOps ถ้าวางกลยุทธ์การใช้งานอย่างถูกต้องจะช่วยยกระดับการทำงานอย่างอัตโนมัติ (Automation) ความคล่องตัว คุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการส่งมอบซอฟต์แวร์สู่ตลาดได้อีกด้วย

Dynatrace ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Observability, AI, Automation และ Application Security แบบบูรณาการ จึงได้ออก eBook ฉบับแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยเรื่อง “กลยุทธ์ AIOps สำหรับภาคการธนาคาร” เพื่อช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ในไทย เข้าใจถึงเทคโนโลยี AIOps อย่างถ่องแท้ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางกลยุทธ์และปัจจัยที่ทำให้การประยุกต์ใช้ AIOps ประสบผลสำเร็จ

eBook ฉบับนี้มีความยาว 20 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • บทนำ – สถานะของการธนาคารและความต้องการต่อ AIOps
  • บทที่ 1 – AIOps คืออะไร
  • บทที่ 2 – เสาหลักแห่งความสำเร็จของ AIOps
  • บทที่ 3 – การปรับใช้กลยุทธ์​ AIOps สมัยใหม่: ลูกค้าใช้ AIOps อย่างไร
  • บทสรุป – เส้นทางสู่กลยุทธ์ AIOps ที่ดียิ่งขึ้น

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด eBook (PDF) ได้ฟรีด้านขวามือ