[Free Download] รายงาน Adobe Digital Trends 2023

รายงาน Adobe Digital Trends 2023 เราวิเคราะห์คำตอบจากนักการตลาดและทีม CX กว่า 9,000 คนทั่วโลกเพื่อสร้างเป็นรายงานเทรนด์ดิจิทัลฉบับล่าสุดที่ทุกคนรอคอยในปีนี้ อ่านรายงาน Adobe Digital Trends ประจำปี 2023 และประจักษ์ว่าธุรกิจเทรนด์ดิจิทัลชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญกับสิ่งใด และเหตุใดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกส่วนของธุรกิจของคุณจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปี 2023 รายงานฉบับนี้ได้ทำการสำรวจนักการตลาดฝั่งลูกค้ากว่า 6,724 ราย และผู้บริหารบริษัทเอเจนซีโฆษณา, บริษัทที่ปรึกษา และผู้ให้บริการเทคโนโลยี/บริการด้านการตลาดอีก 3,888 ราย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ สถานะของประสบการณ์ดิจิทัล สรุปถึงความคาดหวังของผู้บริหาร, ฝ่ายการตลาด และลูกค้า มองไปข้างหน้า แล้วมุ่งสู่อนาคต สรุปถึงแนวทางการวางกลยุทธ์ดิจิทัลของธุรกิจ ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสม สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ดิจิทัล ปรับโฉมความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปแนวโน้มในปัจจุบันของการส่งมอบประสบการณ์แบบ Personalization สร้างเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์ สรุปถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายด้านความสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด โอบรับพลังแห่งการค้นพบ สรุปถึงแนวโน้มและความสนใจที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการตลาดในแต่ละรูปแบบ รายงานฉบับนี้ได้มีการสรุปผลการสำรวจ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ที่แบรนด์ควรนำไปปรับใช้ในปีนี้ 5 ประการ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย และเร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลสำหรับปีนี้และปีถัดๆ ไป ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม…