nCipher แจกฟรี รายงาน 2020 GLOBAL ENCRYPTION TRENDS STUDY

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผลการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าการเข้ารหัสข้อมูลนั้นถูกใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มากกว่าเพียงแค่เพื่อทำให้ผ่านข้อกำหนดเท่านั้น ในรายงาน 2020 Global Encryption Trends Study ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำได้เริ่มประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการเข้ารหัสข้อมูลอย่างไร โดยมีรายละเอียดเชิงลึกของกรณีศึกษาที่กำลังเติบโตรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยภายในรายงานฉบับนี้มีตัวเลขสถิติบางส่วนที่น่าสนใจดังนี้

Veeam แจกฟรี Whitepaper เรื่อง SAP HANA Availability Guide

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหาระบบ Backup สำหรับ SAP HANA ทาง Veeam ได้ออกมาประกาศแจกฟรีเอกสาร Veeam Enterprise Availability for SAP HANA ที่นำเสนอแนวทางการสำรองข้อมูลสำหรับ SAP ในเอกสารความยาว 64 หน้า ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

Veeam แจกฟรี Whitepaper เรื่อง Top 10 Best Practices for vSphere Backups

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหาระบบ Backup สำหรับ VMware vSphere ทาง Veeam ได้ออกมาประกาศแจกฟรีเอกสาร Top 10 Best Practices for vSphere Backups ที่นำเสนอแนวทางการสำรองข้อมูลสำหรับ VMware vSphere 10 แนวทางหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

รายงานการทำ Digitization สู่การทำงานแบบ Paperless ในกระบวนการ Digital Transformation ของธุรกิจองค์กร

Adobe ได้ร่วมมือกับ IDC เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ของธุรกิจองค์กร