Veeam แจกฟรี Whitepaper เรื่อง SAP HANA Availability Guide

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหาระบบ Backup สำหรับ SAP HANA ทาง Veeam ได้ออกมาประกาศแจกฟรีเอกสาร Veeam Enterprise Availability for SAP HANA ที่นำเสนอแนวทางการสำรองข้อมูลสำหรับ SAP ในเอกสารความยาว 64 หน้า ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้