nCipher แจกฟรี รายงาน 2020 GLOBAL ENCRYPTION TRENDS STUDY

ปัจจัยใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวเร่งให้การเข้ารหัสข้อมูลได้ถูกเปิดเผยแล้ว - และนั่นก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล!

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผลการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าการเข้ารหัสข้อมูลนั้นถูกใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มากกว่าเพียงแค่เพื่อทำให้ผ่านข้อกำหนดเท่านั้น ในรายงาน 2020 Global Encryption Trends Study ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำได้เริ่มประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการเข้ารหัสข้อมูลอย่างไร โดยมีรายละเอียดเชิงลึกของกรณีศึกษาที่กำลังเติบโตรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยภายในรายงานฉบับนี้มีตัวเลขสถิติบางส่วนที่น่าสนใจดังนี้

  • 48% มีกลยุทธ์ด้านการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกบังคับใช้ในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร
  • มีการเข้ารหัสข้อมูลภภายในบริการ Public Cloud เพิ่มขึ้น 21% ภายใน 4 ปีที่ผ่านมา
  • 64% ระบุว่า Hardware Security Module (HSM) มีความสำคัญต่อกลยุทธ์ด้านการเข้ารหัสและการจัดการกุญแจเข้ารหัส

ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อโหลดรายงานฉบับนี้ได้ทันที

Download nCipher: 2020 GLOBAL ENCRYPTION TRENDS STUDY