รายงานการทำ Digitization สู่การทำงานแบบ Paperless ในกระบวนการ Digital Transformation ของธุรกิจองค์กร

Adobe ได้ร่วมมือกับ IDC เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ของธุรกิจองค์กร

รายงาน Mind the Gap on your DX Journey ฉบับนี้ได้ทำการสำรวจถึงความคิดเห็นจากธุรกิจองค์กรที่มีต่อการทำ Digital Transformation ในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งมุ่งเน้นถึงการปรับปรุง Workflow การทำงานจากกระดาษมาสู่ดิจิทัลเป็นหลัก โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • 54% ของธุรกิจองค์กรนั้นยังคงไม่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation
  • กว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจองค์กรยังคงทำได้เพียงการย้ายระบบขึ้นมาสู่รูปแบบดิจิทัล แต่การทำงานยังคงเป็นแบบ Manual ซึ่งต้องใช้กระดาษอยู่

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อโหลดเอกสารได้ทันที

Download IDC Mind the Gap on your DX Journey

  • By supplying my contact information, I authorize the Adobe family of companies to contact me with personalized communications about Adobe’s products and services.