nCipher แจกฟรี รายงาน 2020 GLOBAL ENCRYPTION TRENDS STUDY

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผลการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าการเข้ารหัสข้อมูลนั้นถูกใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มากกว่าเพียงแค่เพื่อทำให้ผ่านข้อกำหนดเท่านั้น ในรายงาน 2020 Global Encryption Trends Study ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำได้เริ่มประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการเข้ารหัสข้อมูลอย่างไร โดยมีรายละเอียดเชิงลึกของกรณีศึกษาที่กำลังเติบโตรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยภายในรายงานฉบับนี้มีตัวเลขสถิติบางส่วนที่น่าสนใจดังนี้