ฟรี eBook: 2021 Top SD-WAN Edge Trends ฉบับภาษาไทยโดย HPE Aruba

HPE Aruba ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของโลก ออก eBook เรื่อง “2021 Top SD-WAN Edge Trends” ฉบับภาษาไทย พร้อมอัปเดตแนวโน้มด้านการเชื่อมต่อและความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย WAN ทั้งประเด็นเรื่อง SASE, SD-WAN, SD-Branch, 5G รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ที่ WAN Edge ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

Veeam แจกฟรี Whitepaper สรุปแนวทางรับมือ Ransomware ฉบับปี 2021

Veeam ได้จัดทำ Whitepaper ที่สรุปแนวทางการรับมือ Ransomware สำหรับธุรกิจองค์กรประจำปี 2021 โดยในแนวทางดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้