Cohesity แจกฟรี Analyst Report สรุปแนวโน้มการสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ประจำปี 2021

แนวโน้มหนึ่งที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั้นก็คือการสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ซึ่งทาง Cohesity ก็ได้ร่วมกับ ESG ทำการสำรวจและได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจถึงสาเหตุที่ธุรกิจองค์กรทั่วโลกกำลังสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ดังนี้