Cohesity แจกฟรี Analyst Report สรุปแนวโน้มการสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ประจำปี 2021

แนวโน้มหนึ่งที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั้นก็คือการสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ซึ่งทาง Cohesity ก็ได้ร่วมกับ ESG ทำการสำรวจและได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจถึงสาเหตุที่ธุรกิจองค์กรทั่วโลกกำลังสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ดังนี้

  • การเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและการตอบโจทย์ด้าน Compliance
  • การเพิ่มขอบเขตในการปกป้องข้อมูลให้กับระบบที่มีอยู่เดิม
  • การลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบ IT
  • การนำระบบแบบ On-Premises มาใช้งานในรูปแบบใหม่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงยิ่งขึ้น
  • การลดค่าใช้จ่ายในการปกป้องข้อมูล

ข้อมูลเหล่านี้ถูกสรุปอยู่ในรายงานที่มีชื่อว่า The Evolution of Data Protection Cloud Strategies ซึ่งได้สรุปผลสำรวจข้อมูลจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ในธุรกิจองค์กรถึงประเด็นด้าน Data Recovery โดยเฉพาะ รวบรวมเนื้อหาอยู่ภายในรายงาน 25 หน้าที่มีข้อมูลสถิติผลสำรวจอย่างครบถ้วน

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้โดยกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Cohesity Connect: Next-Gen Data Management [19-21 ต.ค. 2021]

Cohesity ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ออนไลน์ประจำปี Cohesity Connect ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2021 โดยในปีนี้จัดขึ้นในธีม Next-Gen Data Management อัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูลในระดับธุรกิจองค์กร และเข้าร่วมสอบ Certification จาก Cohesity ฟรี โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้ https://www.techtalkthai.com/cohesity-connect-next-gen-data-management-event/

Download ESG: The Evolution of Data Protection Cloud Strategies

  • ในการลงทะเบียนนี้ คุณยอมรับที่จะเปิดเผยให้ข้อมูลของคุณถูกเข้าถึงโดย TechTalkThai และ Cohesity เพื่อวิเคราะห์ทางการตลาด และยอมรับที่จะให้ข้อมูลนี้ถูกเข้าถึงโดย Cohesity เพื่อการติดต่อด้านการขายและการตลาด