Cohesity แจกฟรี Whitepaper สรุปถึงความสำคัญในการกู้คืนข้อมูล เพื่อรับมือ Ransomware

เมื่อพูดถึงการรับมือกับภัยคุกคามสำคัญอย่าง Ransomware แล้ว หลายธุรกิจองค์กรมักนึกถึงการสำรองข้อมูลหรือ Backup เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงนั้น การกู้คืนข้อมูลหรือ Recovery นั้นก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน Cohesity ได้ร่วมมือกับ Forrester จัดทำรายงานที่ได้สรุปถึงประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงในการออกแบบระบบ Recovery เพื่อกู้คืนข้อมูลหลังจากถูก Ransomware โจมตีเอาไว้ เพื่อให้ธุรกิจได้เห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกู้คืนข้อมูลล่าช้าหรือไม่ยืดหยุ่น ไปจนถึงแนวทางที่ควรปฏิบัติ