Cohesity แจกฟรี Whitepaper สรุปถึงความสำคัญในการกู้คืนข้อมูล เพื่อรับมือ Ransomware

เมื่อพูดถึงการรับมือกับภัยคุกคามสำคัญอย่าง Ransomware แล้ว หลายธุรกิจองค์กรมักนึกถึงการสำรองข้อมูลหรือ Backup เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงนั้น การกู้คืนข้อมูลหรือ Recovery นั้นก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Cohesity ได้ร่วมมือกับ Forrester จัดทำรายงานที่ได้สรุปถึงประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงในการออกแบบระบบ Recovery เพื่อกู้คืนข้อมูลหลังจากถูก Ransomware โจมตีเอาไว้ เพื่อให้ธุรกิจได้เห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกู้คืนข้อมูลล่าช้าหรือไม่ยืดหยุ่น ไปจนถึงแนวทางที่ควรปฏิบัติ

รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า Ransomware Recoverability Must Be A Critical Component Of Your Business Continuity Plans ซึ่งได้สรุปผลสำรวจข้อมูลจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ในธุรกิจองค์กรทั่วโลกถึงประเด็นด้าน Data Recovery โดยเฉพาะ รวบรวมเนื้อหาอยู่ภายในรายงาน 13 หน้าที่มีข้อมูลสถิติผลสำรวจอย่างครบถ้วน

ผู้ที่สนใจสามารถโหลดเอกสารได้โดยกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

Download Forrester: Ransomware Recoverability Must Be A Critical Component Of Your Business Continuity Plans

  • ในการลงทะเบียนนี้ คุณยอมรับที่จะเปิดเผยให้ข้อมูลของคุณถูกเข้าถึงโดย TechTalkThai และ Cohesity เพื่อวิเคราะห์ทางการตลาด และยอมรับที่จะให้ข้อมูลนี้ถูกเข้าถึงโดย Cohesity เพื่อการติดต่อด้านการขายและการตลาด