NetSuite แจกฟรี 3 แนวทางช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจสำหรับ SMB/SME ฉบับภาษาไทย

Oracle NetSuite ได้ออกมาแจก Whitepaper ภาษาไทยฟรี ในหัวข้อ “3 แนวทางช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจสำหรับ SMB/SME” เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารในธุรกิจ SMB และ SME สามารถศึกษาเป็นแนวทางได้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารดังนี้