NetSuite แจกฟรี 3 แนวทางช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจสำหรับ SMB/SME ฉบับภาษาไทย

Oracle NetSuite ได้ออกมาแจก Whitepaper ภาษาไทยฟรี ในหัวข้อ “3 แนวทางช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจสำหรับ SMB/SME” เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารในธุรกิจ SMB และ SME สามารถศึกษาเป็นแนวทางได้ โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารดังนี้

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสั้นๆ 3 ส่วนสั้นๆ ที่สรุปถึงการนำเทคโนโลยี Automation มาใช้, การมอบอำนาจให้กับพนักงาน และการบริหารจัดการเวลา โดยผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เพื่อ Download เอกสารได้ฟรีๆ ทันที

Download NetSuite Whitepaper: 3 แนวทางช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจสำหรับ SMB/SME