NetSuite แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทย มาตรฐานในการรับรู้รายได้ฉบับใหม่ TFRS 15

Oracle NetSuite ได้ออกมาแจก Whitepaper ภาษาไทยฟรี ในหัวข้อ “นับถอยหลังสู่การใช้มาตรฐานในการรับรู้รายได้ฉบับใหม่ TFRS 15 สิ่งที่ทุก ๆ ธุรกิจจำเป็นต้องรู้” เพื่อให้เหล่าธุรกิจได้นำไปศึกษาและเตรียมปรับตัว โดยมีรายละเอียดและวิธีการโหลดเอกสารดังนี้