Red Hat แจกฟรี E-Book ภาษาไทย เรียนรู้ 8 ขั้นตอนสู่ Cloud-Native Application

การปรับระบบสถาปัตยกรรม IT เพื่อให้รองรับการพัฒนา Cloud-Native Application นั้นถือเป็นงานสำคัญของธุรกิจองค์กรที่จะช่วยให้การทำ Digital Transformation ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และพัฒนา Digital Product/Service ออกมาสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทาง Red Hat จึงได้ทำการเขียน E-Book ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจนำไปศึกษาได้ฟรีๆ ทันที