Zendesk แจกฟรี Whitepaper สรุป Best Practice ด้าน Customer Experience จากการสำรวจธุรกิจกว่า 45,000 แห่ง

แนวโน้มด้านการปรับปรุง Customer Experience ให้ดีขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นถือว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรงในเหล่าธุรกิจต่างๆ เพื่อครองใจฐานลูกค้าเดิมและเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มใหม่ให้ได้ Zendesk ในฐานะของผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการตอบโจทย์ด้าน Customer Experience โดยเฉพาะจึงได้ทำการสำรวจธุรกิจกว่า 45,000 แห่งซึ่งใช้งาน Zendesk และสรุป Best Practice ด้าน Customer Experience ขึ้นมาเป็น Whitepaper ฉบับนี้ เพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษา