Rubrik แจกฟรี Whitepaper แนะแนวทางกู้คืนระบบ SQL Server ภายในไม่กี่วินาทีด้วยการทำ Live Mount

Database Server นั้นถือเป็นหนึ่งในระบบที่มีความสำคัญต่อระบบ Business Application เป็นอย่างมาก และหากระบบ Database Server เกิดมีปัญหาหรือข้อมูลสูญหาย ความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลหรือระบบกลับคืนมาได้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากทีเดียว Rubrik ในฐานะของผู้พัฒนาโซลูชันด้านระบบ Backup สำหรับ Data Center และ Cloud จึงได้ทำการแจก Whitepaper ที่แสดงถึงเทคโนโลยีการกู้คืนระบบ Database Server อย่างรวดเร็วซึ่งมีชื่อว่า Live Mount ให้โหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ