Veeam แจกฟรี Whitepaper สรุปแนวโน้มการใช้ Cloud ในระดับองค์กร พร้อมการก้าวไปสู่ Multi-Cloud

ในปี 2018 นี้คำว่า Multi-Cloud คงเป็นอีกหนึ่งคำที่เราจะได้ยินการพูดถึงกันอย่างหนาหูยิ่งขึ้น และ Veeam ก็ได้ออกมาแจก Whitepaper เพื่อสรุปแนวโน้มของการใช้ Cloud ในธุรกิจองค์กร และการก้าวไปสู่ Multi-Cloud เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปศึกษาและเตรียมตัวกันดังนี้ครับ