2BeShop และ HPE แจกฟรี แนวทางการเลือกใช้ All Flash Storage สำหรับ SAP HANA และ Best Practice การตั้งค่าที่เหมาะสม

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบที่มีการใช้งาน SAP HANA อยู่ และกำลังพิจารณาการเลือกใช้งาน All Flash Storage เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับระบบ SAP ที่มีอยู่เดิม ทาง HPE ได้มีการแนะนำ Whitepaper ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกใช้ All Flash Storage สำหรับ SAP HANA โดยเฉพาะ พร้อมแนะนำการตั้งค่าและการออกแบบระบบเบื้องต้นที่เหมาะสมให้นำไปศึกษาเป็นแนวทางกันได้ฟรีๆ ดังนี้ครับ