BlackBerry Optics ผสานเทคโนโลยี AI มิติใหม่แห่ง EDR

เป็นที่ทราบกันดีว่า ยิ่งมัลแวร์หรือภัยคุกคามแฝงตัวอยู่ในระบบเครือข่ายขององค์กรนานเท่าไหร่ ยิ่งสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจมากเท่านั้น จากรายงาน IBM Security Cost of a Data Breach Report ปี 2020 พบว่า องค์กรที่สามารถจัดการกับเหตุไม่พึงประสงค์ได้ภายในเวลาน้อย 200 วัน จะช่วยลดความสูญเสียโดยเฉลี่ยได้สูงถึง 1.12 ล้านเหรียญสหรัฐ บทความนี้ Bangkok Systems & Software ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทยได้ออกมาแนะนำ BlackBerry Optics โซลูชัน Next-generation Endpoint Detection & Response (EDR) ที่ผสานเทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นทาง คือ อุปกรณ์ Endpoint