เชิญร่วมงานสัมมนา Baycoms Cybersecurity Day 2021: Evaluate Your Cybersecurity Resiliency Strategy วันที่ 23 ก.ย. 2021

Baycoms Cybersecurity Day 2021Evaluate Your Cybersecurity Resiliency Strategy ปัจจุบันโลกไซเบอร์กำลังเข้าสู่ยุค Cyber New Normal องค์กรจากทุกอุตสาหกรรมต้องรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่จากหลากหลายมิติ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ Cybersecurity Resiliency ขององค์กรจะพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์และปกป้องธุรกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงปลอดภัย บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Baycoms Cybersecurity Day 2021 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติมาตรการควบคุม และกรอบการทำงานที่ดีที่สุดในการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้าง Cybersecurity Resiliency ที่ทรงพลัง พร้อมรับมือกับความท้าทายแบบใหม่ในยุค Cyber New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการบรรยาย 13:30 – 13:40 กล่าวเปิดงาน 13:40 – 14:10 ประเมินความพร้อมด้าน Cybersecurity Resiliency เพื่อรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ ภัยคุกคามยุคใหม่ เช่น Ransomware ที่ไม่เพียงทำให้ใช้ข้อมูลไม่ได้ แต่ยังขโมยและขู่กรรโชกที่จะเผยแพร่ข้อมูลลับเหล่านั้น เป็นตัวอย่างของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่พบเจอและสร้างความเสียหายรายวัน หรือ ภัยคุกคามที่มีความก้าวหน้า เช่น Advanced…