TTT Virtual Summit 2021: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Amazon Web Services

TTT Virtual Summit 2021: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Amazon Web Services ข้อมูลมีความสำคัญสูงสุดสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล กำลังจะถูกบังคับใช้ในประเทศไทยเร็วๆ นี้ วิดีโอ Webinar ความยาว 30 นาทีนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โครงสร้างพื้นฐานของโมเดลความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลบน AWS หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย ความท้าทายของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบดั้งเดิมบน On-premises กรณีศึกษาของบริษัทที่ต้องประมวลผลข้อมูลกว่า 37,000 ล้านรายการ (6 Terabytes) ต่อวัน ปูพื้นโมเดลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud เครื่องมือ คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน AWS Cloud แนะนำ AWS Cybersecurity Framework Security Automation บน AWS และการทำงานร่วมกับ Vendor รายอื่นๆ ผู้บรรยาย: คุณณรงค์ฤทธิ์…