Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ในระบบ Warehouse Management Systems ฉบับปี 2020”

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากวิกฤตโรคระบาดนี้ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบรับสู่โลกของ E-Commerce ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพนั้นก็ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จในการทำ E-Commerce ซึ่งทาง Infor และ TechTalkThai ได้ร่วมกันจัดทำ Whitepaper ขึ้นมาเป็นภาษาไทย เพื่อนำเสนอถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าจับตามองในระบบ Warehouse Management Systems ประจำปี 2020 โดยเฉพาะ และเปิดให้ผู้ที่สนใจทำการดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย