Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรี Whitepaper สรุป Mobile Campus Network Solution รองรับ IoT ในระบบเครือข่ายองค์กร

เพื่อเป็นแนวทางให้แก่การออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคตและรองรับการใช้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) จำนวนมหาศาลภายในองค์กร ทาง Alcatel-Lucent Enterprise จึงได้ออกมาแจก Whitepaper ฟรีที่สรุปประเด็นสำคัญของ Mobile Campus Network Solution เป็นแนวทางให้นำไปศึกษากันได้ฟรีๆ