nCipher แจกฟรี คู่มือการตอบรับต่อพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับ nCipher

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหาเทคโนโลยี, โซลูชัน หรือบริการสำหรับตอบรับต่อความต้องการของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล nCipher ได้จัดทำคู่มือที่สรุปถึงการตอบรับต่อข้อกฎหมายนี้ด้วยการนำโซลูชันและบริการจาก nCipher ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อตอบรับข้อบังคับที่ระบุเอาไว้แล้วดังต่อไปนี้