Veeam แจกฟรี Best Practices Configuration สำหรับ Physical Server Backup

สำหรับธุรกิจองค์กรที่กำลังมองหาระบบ Backup สำหรับ Physical Server ทาง Veeam ได้ออกมาประกาศแจกฟรีเอกสาร Best Practices Configuration สำหรับ Physical Server Backup ความยาวกว่า 22 หน้า ที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้