Thales แจกฟรี Whitepaper สรุปประเด็นข้อกฎหมายและแนวทางรับมือ PDPA สำหรับธุรกิจองค์กร

ในปี 2020 นี้ หนึ่งในวาระใหญ่ของธุรกิจองค์กรทั่วไทยนั้นก็คือการรับมือกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ทาง Thales ในฐานะของผู้นำด้าน Data Security ระดับโลกที่ช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกฎหมายด้าน Data Privacy มามากมาย จึงได้ออก Whitepaper ที่สรุปถึงประเด็นต่างๆ ด้านกฎหมาย PDPA ของไทย พร้อมการประยุกต์นำแนวคิดด้าน Data Security ในแง่มุมที่หลากหลายเข้ามาตอบโจทย์นี้ พร้อมเปิดให้ทุกท่านโหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ