Red Hat แจกฟรี คู่มือวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการย้ายระบบจาก Unix มาสู่ Linux

การปรับปรุงระบบ IT ให้มีความทันสมัย, ดูแลรักษาง่ายดาย และมั่นคงปลอดภัยนั้นถือเป็นโจทย์สำคัญหนึ่งของแผนก IT และแนวโน้มของการย้ายระบบออกจาก Unix มาสู่ Linux นั้นก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่ง Red Hat เองก็ได้ออกมาแจก Whitepaper ที่สรุปประเด็นต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการย้ายระบบจาก Unix มาสู่ Linux ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจสามารถโหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้