Red Hat แจกฟรี Best Practice สำหรับการสร้าง API ระดับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อ API นั้นได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Open Banking และกลยุทธ์ทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม และเป็นกุญแจสำคัญอันหนึ่งในการทำ Digital Transformation การศึกษาว่าจะออกแบบแและพัฒนา API ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรนั้นจึงถือเป็นก้าวแรกที่หลายธุรกิจควรให้ความสนใจ และ Red Hat เองก็ได้ออกมาแจก E-Book ที่สรุป Best Practice ในการสร้าง API ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจสามารถโหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

Red Hat แจกฟรี Best Practice สำหรับการสร้าง API ระดับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อ API นั้นได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Open Banking และกลยุทธ์ทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม และเป็นกุญแจสำคัญอันหนึ่งในการทำ Digital Transformation การศึกษาว่าจะออกแบบแและพัฒนา API ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรนั้นจึงถือเป็นก้าวแรกที่หลายธุรกิจควรให้ความสนใจ และ Red Hat เองก็ได้ออกมาแจก E-Book ที่สรุป Best Practice ในการสร้าง API ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจสามารถโหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้