Fluke Networks แจกฟรีคู่มือพื้นฐานการทดสอบสาย Fiber ภาษาไทย

สำหรับเหล่าผู้ดูแลระบบที่ต้องคอยตรวจสอบการทำงานของสาย Fiber ทาง Fluke Networks ได้จัดทำคู่มือชื่อ Fiber Testing Best Practices ซึ่งรวบรวมเอา 5 ขั้นตอนสำคัญในการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพของสาย Fiber ที่ติดตั้งเอาไว้ และนำมาแปลเป็นภาษาไทยให้เหล่า Network Engineer ได้นำไปศึกษากันได้ฟรีๆ