IDC แจกฟรีผลสำรวจเจาะลึกผู้ใช้งานจริง ใช้ Veeam แล้วคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับองค์กรอย่างไรบ้าง

สำหรับเหล่าองค์กรหรือผู้ทำธุรกิจ Systems Integrator ที่กำลังพิจารณาระบบ Backup / DR อย่าง Veeam อยู่นั้น ทาง IDC ได้ออกมาเผยผลสำรวจการใช้งานจริงจากเหล่าผู้ใช้งาน Veeam ในกว่า 975 องค์กร เพื่อให้นำไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียในการใช้งาน Veeam ภายในองค์กรก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน ให้โหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้