Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ “คัดเลือก Cloud ERP Partner อย่างไร ให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จ”

การเลือกคัดสรร ERP Partner ที่ดีนั้นมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการผลักดันให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และใน Whitepaper ภาษาไทย “คัดเลือก Cloud ERP Partner อย่างไร ให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จ” นี้ก็ได้รวมเอาแนวทางการประเมินเลือก ERP Partner ที่ดีเอาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปศึกษากันได้ทันที