TechTalk Webinar: รู้ทัน HCI โดย Cisco Thailand

TechTalkThai ขอเรียนเชิญเหล่าผู้ดูแลระบบภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “รู้ทัน HCI โดย Cisco Thailand” เพื่อมาอัปเดตความรู้กันว่า HCI ทำงานอย่างไร, ต่างกับ Storage เดิมๆ ยังไงบ้าง, ข้อควรระวังในการเลือกใช้ HCI คืออะไร, การวัดประสิทธิภาพทำอย่างไรได้บ้าง, เหมาะกับงานประเภทไหน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้