แจกเอกสารสรุปโซลูชัน Hybrid Work จาก Dell Technologies ตอบโจทย์การทำงานจากทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ใช่

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถปรับตัวรับกับแนวโน้มของการทำงานแบบ Hybrid Work ได้อย่างเหมาะสม Dell Technologies จึงได้จัดทำเอกสาร “Work Redefined” เพื่อสรุปถึงเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อทำงานแบบ Hybrid Work เป็นภาษาไทยไว้ดังนี้

  • เทคโนโลยีฝั่ง Endpoint สำหรับรองรับงานประเภทต่างๆ
  • Accessory และ Monitor ที่จะช่วยให้การทำงานและการประชุมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • โซลูชันระบบ VDI ทำงานจากระยะไกลได้ด้วยความมั่นคงปลอดภัยระดับสูง
  • เทคโนโลยีด้าน Security ปกป้องผู้ใช้งานจากการทำงานทุกที่ทุกเวลา
  • เทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่ตอบโจทย์การทำงานแบบ Hybrid Work

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปโซลูชัน Hybrid Work

  • Dell Technologies และกลุ่มบริษัทในเครือ ขอติดต่อกลับเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่าน รวมถึง update ผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชัน และ กิจกรรมต่างๆ ของ Dell Technologies โปรดระบุว่าท่านสะดวกรับทราบข่าวสาร และให้เราติดต่อได้หรือไม่ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราได้ที่นี่ และท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้) *
  • Read our privacy policy.