[วิดีโอ] TTT Virtual Summit 2021: Total Autonomous Networking โดย Allied Telesis

ผู้บรรยาย: คุณธีรยุทธ หงษ์คณานุเคราะห์ Country Manager จาก Allied Telesis

การเติบโตของระบบเครือข่ายเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย สร้างปัญหาให้กับผู้ดูแลในการที่จะจัดการให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ การบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี หรือจากมัลแวร์ การพลิกโฉมระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถให้เวลาในการพัฒนาระบบ IT ด้านอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว Allied Telesis ได้นำเสนอแนวคิด Total Autonomous Networking ซึ่งสามารถรับชมได้ที่วิดีโอนี้ โดยมีหัวข้อบรรยายประกอบด้วย

  • แนวโน้มการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายในปัจจุบัน
  • แนะนำเทคโนโลยี Network AI สำหรับการทำงานแบบ Automation และ Zero-touch
  • ภาพรวม Total Autonomous Networking จาก Allied Telesis และประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
  • AI สำหรับ Wired Network
  • AI สำหรับ Wireless Network
  • Self-defending Network
  • Demo: Total Autonomous Networking

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Presentation Slides ได้ด้านขวามือ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: Total Autonomous Networking โดย Allied Telesis

  • Read our privacy policy.