[วิดีโอ] TTT Virtual Summit 2021: Smart Security Solutions โดย Western Digital

ผู้บรรยาย: คุณอันธิกา ชินวัตร Channel Sales Manager จาก Western Digital Storage Technologies (Thailand) Ltd. และคุณกิตติพศ เอี่ยมศรี Product Sales Senior Officer (Dahua) จาก Synnex (Thailand) Public Co., Ltd.

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการนำเอาฐานข้อมูลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้สะดวกและเหมาะสม Western Digital ขอแนะนำโซลูชันในการเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรหรือธุรกิจของท่าน ดังต่อไปนี้

  1. Consumer เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่าย ตั้งค่าไม่ยาก แต่มีฟังก์ชันที่จำเป็น เช่น Motion Detection และ Two-way Talk
  2. SMB เป็นโซลูชันขนาดกลางไปถึงใหญ่ มีเทคโนโลยีสำคัญ TiOC จะใช้งานในเรื่องการเฝ้าระวังเป็นหลักหรือใช้ร่วมกับระบบอื่น อาทิ Access Control
  3. Enterprise เป็นโซลูชันขนาดใหญ่ มีข้อมูลปริมาณมหาศาล ใช้เทคโนโลยี AI เป็นหลัก ทำงานร่วมกับระบบอื่น เช่น LPR Ivss Server รวมไปถึง Access Control ยุค New Normal ที่เป็นแบบ Touchless

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Presentation Slides ได้ด้านขวามือ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: Smart Security Solutions โดย Western Digital

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Western Digital ได้ที่นี่ และท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้
  • Read our privacy policy.