[วิดีโอ] TTT Virtual Summit 2021: ปกป้องข้อมูลธุรกิจด้วยการยกระดับ Privileged Account โดย G-Able

ผู้บรรยาย: คุณอลงกรณ์ หงส์สวัสดิ์ Security Solution Manager จาก G-Able

เคยสงสัยไหม? ว่าทำไมระบบภายในองค์กรยังเกิดความเสียหายจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ Malware แม้ว่าจะติดตั้ง Network Security ไว้อย่างแน่นหนา ซึ่งปัญหามักเกิดจากการโจมตีภายในองค์กรเอง และพบว่ากว่า 80% เกี่ยวข้องกับ Privileged Account แทบทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและบริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาคำตอบได้ที่วิดีโอนี้กันเลย

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • ความเสี่ยงของ Privileged Account
  • แนวโน้มการโจมตี Privileged Account ที่พบบ่อย
  • กรณีศึกษาการปกป้อง Privileged Account โดย G-Able
  • ปกป้อง Privileged Account ด้วย G-Able Privilege Protect

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Presentation Slides ได้ด้านขวามือ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: ปกป้องข้อมูลธุรกิจด้วยการยกระดับ Privileged Account โดย G-Able

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ G-Able ได้ที่นี่ และท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้
  • Read our privacy policy.