แจกฟรี Whitepaper แนวทางการวางระบบ Microsoft SQL Server บน

Microsoft Azure Stack HCI จาก Dell EMC

สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีการใช้งาน Microsoft SQL Server อยู่เป็นจำนวนมาก แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ DBA สามารถบริหารจัดการระบบ Database เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ทนทาน และเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่ Platform-as-a-Service หรือ Self Service ได้ใน Private Cloud นั้นก็คือการใช้งาน Microsoft Azure Stack HCI เพื่อให้บริการระบบฐานข้อมูลภายในองค์กรโดยเฉพาะ

Dell Technologies ได้ร่วมกับ Prowess จัดทำ Whitepaper ที่ทำการทดสอบและวิเคราะห์การใช้งาน Dell EMC Solutions for Microsoft Azure Stack HCI เพื่อรองรับ Database Workload ภายในองค์กรโดยเฉพาะ เพื่อดูผลลัพธ์ทั้งในเชิงของประสิทธิภาพ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, ความคุ้มค่าในการลงทุน และโอกาสในการต่อยอดระบบสู่อนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถทำการ Download เอกสารได้ทันที ดังนี้

.

  • ฟรี Whitepaper: แนวทางการวางระบบ Microsoft SQL Server บน Microsoft Azure Stack HCI จาก Dell EMC
  • Dell Technologies และกลุ่มบริษัทในเครือ ขอติดต่อกลับเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่าน รวมถึง update ผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชัน และ กิจกรรมต่างๆ ของ Dell Technologies โปรดระบุว่าท่านสะดวกรับทราบข่าวสาร และให้เราติดต่อได้หรือไม่ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราได้ที่นี่ และท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้)
  • Read our privacy policy.