[วิดีโอ] TTT Virtual Summit 2021: สถานที่ทำงานในยุค Next Normal โดย Dell Technologies

ผู้บรรยาย: ดร. คเณศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์ Dell Senior Client Technologist จาก Dell Technologies

ภายใต้เหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้รูปแบบการทำงานขององค์กรในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม องค์กรจะพลิกโฉมสถานที่งานให้ไปสู่การเป็น Digital Workplace เพื่อตอบสนองการทำงานในแบบ Next Normal ได้อย่างไร สามารถรับชมได้ที่วิดีโอนี้

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • แนวโน้มการทำงานในช่วงหลัง COVID-19
  • รู้จักการทำงานในรูปแบบ Next Normal
  • 3 ชั้นตอนการพลิกโฉมสถานที่ทำงานไปสู่ Digital Workplace
  • แนะนำโซลูชันการทำ Workplace Modernization จาก Dell Technologies
  • บริหารจัดการอุปกรณ์และระบบ Collaboration อย่างมั่นคงปลอดภัยด้วย VMware Workspace ONE

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Presentation Slides ได้ด้านขวามือ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: สถานที่ทำงานในยุค Next Normal โดย Dell Technologies

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Dell Technologies ได้ที่นี่ และท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้
  • Read our privacy policy.