ฟรี Gartner Report: Market Guide for Zero Trust Network Access 2020

Data Center เคยเป็นศูนย์กลางด้านสารสนเทศขององค์กร แต่ในปัจจุบันนี้ ข้อมูลถูกจัดเก็บและกระจายตัวไปทุกหนทุกแห่ง ในขณะที่พนักงานเองก็สามารถเชื่อมต่อกับองค์กรจากที่ไหน ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ ส่งผลให้กลไกด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อีกต่อไป

แพลตฟอร์ม Zero Trust Network Access (ZTNA) เข้ามาแทนที่กลไกรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบเก่า ที่เคยกั้นขอบเขตเฉพาะรอบเครือข่าย ด้วยการสร้างขอบเขตการเข้าใหม่เป็นรายบุคคลสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่สำคัญขององค์กร และเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วย ZTNA ให้ได้มากที่สุด องค์กรจำเป็นต้องซ่อนแอปพลิเคชันไม่ให้ภายนอกมองเห็น และสร้างกลไกในการตรวจสอบทุกๆ คำร้องขอที่ส่งเข้ามา – บนระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงระดับโลก

ล่าสุด Gartner ได้ออกรายงาน Market Guide for Zero Trust Network Access ประจำปี 2020 ซึ่งได้สรุปข้อมูลบริการและโซลูชัน Zero Trust Network Access ที่มีในตลาด ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ และประเด็นต่างๆ ที่องค์กรต้องพิจารณา โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย

  • ZTNA ช่วยยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในยุคที่ทุกองค์กรใช้งานระบบ Cloud ได้อย่างไร
  • ทำไม 90% ของลูกค้า Gartner ถึงมองหาบริการ ZTNA as a Service อย่าง Cloudflare for Teams
  • คำถามที่องค์กรควรถามผู้ให้บริการ ZTNA ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน

Cloudflare เป็นผู้ให้บริการ CDN, DNS และ DDoS Protection ชั้นนำของโลก และให้บริการ ZTNA as a Service ที่ได้รับการยอมรับจาก Gartner ด้วยเช่นกัน ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่ออ่านรายงานฉบับเต็มของ Gartner ได้ฟรี

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloudflare ติดต่อทีมงานได้ที่ chairat@cloudflare.com หรือ nuttaphan@cloudflare.com

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

  • Read our privacy policy.