ฟรี White Paper: นอกเหนือกลุ่มมิลเลนเนียล: ธนาคารสามารถเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างไร (ฉบับภาษาไทย)

Genesys ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Customer Experience และ Contact Center ชั้นนำ ออกเอกสาร White Paper เรื่อง “นอกเหนือกลุ่มมิลเลนเนียล: วิธีท่ีธนาคารจะสามารถเตรียมพร้อมสําหรับลูกค้ารายใหม่” ฉบับภาษาไทย เพื่อให้ธนาคารเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Millenials และ Genz พร้อมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเจาะกลุ่มผ้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

genesys_new_consumer_3

ธนาคารและกลุ่มองค์กรการบริการทางการเงินในเอเชียหลายแห่งกำลังมุ่งเน้นการออกบริการและทำตลาดลูกค้ากลุ่ม Millenials เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, AI, Chatbot หรือสาขาที่มีการบริการตนเอง เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีอำนาจการใช้งานอย่างมหาศาลและขยายตัวอย่างรวดเร็ว รายงานจาก Deloitte คาดการณ์ว่าความมั่งคั่งของกลุ่ม Millenials ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าภายในปี 2020 คิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง $24 ล้านล้าน

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ธนาคารพยายามอย่างหนักเพื่อลงทุนในกลุ่ม Millenials ลูกค้ากลุ่มใหม่คือกลุ่ม Gen Z ก็ได้เริ่มเข้ามาในตลาด ถึงแม้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกับกลุ่ม Millenials ทางด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล แต่ก็ยังคงมีหลายประเด็นที่มีความแตกต่างกันอยู่ การนำเสนอบริการและทำตลาดแบบเดียวกันอาจไม่ตอบรับความพึงพอใจสูงสุดของกลุ่ม Gen Z เท่าที่ควร คำถามคือ แล้วธนาคารจะทำอย่างไรเพื่อให้ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่ม Millenials เอาไว้ ในขณะที่สามารถเชื่อเชิญให้ลูกค้ากลุ่ม Gen Z รายใหม่เข้ามาใช้บริการด้วยความประทับใจได้

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม Millenials และ Gen Z รวมไปถึงเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการสร้างแบรนด์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เจาะกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม Genesys จึงได้จัดทำ White Paper เรื่อง “นอกเหนือกลุ่มมิลเลนเนียล: วิธีท่ีธนาคารจะสามารถเตรียมพร้อมสําหรับลูกค้ารายใหม่” ฉบับภาษาไทยนี้ขึ้นมา มีความยาว 3 หน้า โดยเนื้อหาประกอบด้วย

  • เข้าใจถึงลักษณะและความแตกต่างของกลุ่ม Millenials และ Gen Z
  • การนำเสนอบริการตามความชอบของแต่ละบุคคล
  • การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
  • การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ชื่นชอบและก่อให้เกิดความภักดี
  • การติดต่อสื่อสารอย่างสอดคล้อง
  • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด White Paper ฉบับภาษาไทยได้ฟรี

ดาวน์โหลด Genesys White Paper: นอกเหนือกลุ่มมิลเลนเนียล: ธนาคารสามารถเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างไร (ภาษาไทย)

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

  • Read our privacy policy.