ใช้บริการ Cloud บนเทคโนโลยีของ VMware ที่คุณคุ้นเคยได้ทันที!

ตอบโจทย์ความต้องการในการขยายระบบ Data Center และการใช้งานเทคโนโลยี Container
เพื่อรองรับ Application สมัยใหม่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยบริการ Cloud จาก VMware Cloud Provider ในประเทศไทย

Apps & Cloud

รองรับการย้าย Workload ภายใน Data Center ของคุณขึ้นสู่ Cloud ไม่ว่าจะเป็น VM หรือ Container ก็ตาม บริหารจัดการด้วย VMware vCenter ที่คุณคุ้นเคย ตอบโจทย์การทำ Hybrid Cloud, Cloud Backup และ Cloud Disaster Recovery อย่างครบวงจร

Workspace

ให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างสะดวกไม่ติดขัด ด้วยบริการ Cloud Desktop ที่ใช้ VMware Horizon เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลัง มั่นใจได้ในการบริหารจัดการและความมั่นคงปลอดภัย

Networking

เชื่อมต่อระบบเครือข่ายจาก Data Center ของคุณเข้ากับบริการ Cloud ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย ทำ Hybrid Cloud โยกย้าย Workload ได้อย่างอิสระและมั่นใจ

Security

VMware Cloud Provider ทุกรายนั้นผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานและให้บริการเทคโนโลยีมาแล้ว

Local VMware Cloud Providers

เลือกใช้บริการ VMware Cloud จากผู้ให้บริการในประเทศไทย ที่มี Data Center ให้บริการ VMware Cloud ในประเทศไทยโดยตรง พร้อมทีมงานสนับสนุนให้บริการหลังการขายตลอด 24×7

Cloud HM

Cloud HM Company Limited is a member of the Benchachinda Group, a leading IT/telecom business group in Thailand.

 • Cloud VM

NTT

NTT has a globally preeminent IP backbone and more than 140 data centers worldwide connected via high-quality, high-speed lines.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI

Fujitsu

FUJITSU Cloud Service Private Hosted LCP is a cloud service offering virtual infrastructure built with VMware products and provided from our data center.

 • Cloud VM
 • Cloud Backup/DR

INET

INET Cloud supports any size of business entities from SMEs to Enterprise.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI
 • Cloud Backup/DR
 • Managed Cloud Services

Cloud HM

Cloud HM Company Limited is a member of the Benchachinda Group, a leading IT/telecom business group in Thailand.

 • Cloud VM

NTT

NTT has a globally preeminent IP backbone and more than 140 data centers worldwide connected via high-quality, high-speed lines.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI

Fujitsu

FUJITSU Cloud Service Private Hosted LCP is a cloud service offering virtual infrastructure built with VMware products and provided from our data center.

 • Cloud VM
 • Cloud Backup/DR

INET

INET Cloud supports any size of business entities from SMEs to Enterprise.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI
 • Cloud Backup/DR
 • Managed Cloud Services

Local VMware Cloud Providers

เลือกใช้บริการ VMware Cloud จากผู้ให้บริการในประเทศไทย ที่มี Data Center ให้บริการ VMware Cloud ในประเทศไทยโดยตรง พร้อมทีมงานสนับสนุนให้บริการหลังการขายตลอด 24×7

Cloud HM

Cloud HM Company Limited is a member of the Benchachinda Group, a leading IT/telecom business group in Thailand.

 • Cloud VM

NTT

NTT has a globally preeminent IP backbone and more than 140 data centers worldwide connected via high-quality, high-speed lines.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI

Fujitsu

FUJITSU Cloud Service Private Hosted LCP is a cloud service offering virtual infrastructure built with VMware products and provided from our data center.

 • Cloud VM
 • Cloud Backup/DR

INET

INET Cloud supports any size of business entities from SMEs to Enterprise.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI
 • Cloud Backup/DR
 • Managed Cloud Services

Cloud HM

Cloud HM Company Limited is a member of the Benchachinda Group, a leading IT/telecom business group in Thailand.

 • Cloud VM

NTT

NTT has a globally preeminent IP backbone and more than 140 data centers worldwide connected via high-quality, high-speed lines.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI

Fujitsu

FUJITSU Cloud Service Private Hosted LCP is a cloud service offering virtual infrastructure built with VMware products and provided from our data center.

 • Cloud VM
 • Cloud Backup/DR

INET

INET Cloud supports any size of business entities from SMEs to Enterprise.

 • Cloud VM
 • Cloud VDI
 • Cloud Backup/DR
 • Managed Cloud Services